preskoči na sadržaj

Osnovna škola Metel Ožegović Radovan

 > Udžbenici
Udžbenici za školsku godinu 2018./2019.

Popis udžbenika (xls)

Kat. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta KN Nak. Novo
1. razred osnovne škole
HRVATSKI JEZIK
3201 PČELICA POČETNICA - I. DIO : za 1. razred osnovne škole + slovarica Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 45 ŠK
3202 PČELICA POČETNICA - II. DIO : za 1. razred osnovne škole + listići Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 45 ŠK
3199 PČELICA POČETNICA : radna bilježnica s listićima - I. dio : za 1. razred osnovne škole Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 39 ŠK
3200 PČELICA POČETNICA : radna bilježnica s listićima - II. dio : za 1. razred osnovne škole Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 39 ŠK
NJEMAČKI JEZIK
66 APPLAUS! 1 : udžbenik njemačkog jezika sa zvučnim CD-om za 1. razred osnovne škole : I. godina učenja Gordana Barišić Lazar, Danica Ušćumlić udžbenik s CD-om 59 PROFIL
65 APPLAUS! 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. razred osnovne škole : I. godina učenja Gordana Barišić Lazar, Danica Ušćumlić radna bilježnica 49 PROFIL
MATEMATIKA
5682 MOJ SRETNI BROJ 1 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 52 ŠK Novo
5683 MOJ SRETNI BROJ 1 : radna bilježnica za matematiku u prvom razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić radna bilježnica 52 ŠK Novo
PRIRODA I DRUŠTVO
5747 EUREKA! 1 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 55 ŠK Novo
5748 EUREKA! 1 : radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu osnovne škole Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić radna bilježnica 68 ŠK Novo
GLAZBENA KULTURA
5609 RAZIGRANI ZVUCI 1 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u prvom razredu osnovne škole Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci udžbenik s 2 CD-a 59 ŠK Novo
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET
4772 UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udžbenik za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović udžbenik 36 GK Novo
4773 UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : radna bilježnica za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović radna bilježnica 23 GK Novo
2. razred osnovne škole
NJEMAČKI JEZIK
757 HURRA! DEUTSCH! 2 : radna bilježnica njemačkog jezika 2. razred osnovne škole : II. godina učenja Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić radna bilježnica 46 ŠK
758 HURRA! DEUTSCH! 2 : udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić udžbenik s CD-om 60 ŠK
MATEMATIKA
5684 MOJ SRETNI BROJ 2 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 60 ŠK Novo
5685 MOJ SRETNI BROJ 2 : radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Sanja Jakovljević Rogić radna bilježnica 59 ŠK Novo
PRIRODA I DRUŠTVO
5749 EUREKA! 2 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 57 ŠK Novo
5750 EUREKA! 2 : radna bilježnica za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić radna bilježnica 68 ŠK Novo
GLAZBENA KULTURA
5610 RAZIGRANI ZVUCI 2 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u drugom razredu osnovne škole Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci udžbenik s 2 CD-a 59 ŠK Novo
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET
4774 RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udžbenik za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović udžbenik 36 GK Novo
4775 RASTIMO U ZAHVALNOSTI : radna bilježnica za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović radna bilježnica 23 GK Novo
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK
3217 ZLATNA VRATA 2 : integrirani udžbenik za nastavu hrvatskog jezika i književnosti u 2. razredu osnovne škole Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 69 ŠK
3218 ZLATNA VRATA 2 : radna bilježnica za nastavu hrvatskog jezika i književnosti u 2. razredu osnovne škole Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 54 ŠK
3. razred osnovne škole
NJEMAČKI JEZIK
9 HURRA! DEUTSCH! 3 : radna bilježnica njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole : III. godina učenja Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić radna bilježnica 46 ŠK
10 HURRA! DEUTSCH! 3 : udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 3. razred osnovne škole : III. godina učenja Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić udžbenik s CD-om 60 ŠK
MATEMATIKA
5686 MOJ SRETNI BROJ 3 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin, Sandra Binder, Nataša Mesaroš Grgurić, Julija Vejić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 60 ŠK Novo
5687 MOJ SRETNI BROJ 3 : radna bilježnica za matematiku u trećem razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin, Sandra Binder, Nataša Mesaroš Grgurić, Julija Vejić radna bilježnica 59 ŠK Novo
PRIRODA I DRUŠTVO
5751 EUREKA! 3 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 57 ŠK Novo
5752 EUREKA! 3 : radna bilježnica za prirodu i društvo u trećem razredu osnovne škole Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić radna bilježnica 68 ŠK Novo
GLAZBENA KULTURA
5611 RAZIGRANI ZVUCI 3 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u trećem razredu osnovne škole Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci udžbenik s 2 CD-a 57 ŠK Novo
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET
4860 ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : radna bilježnica za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole Ivica Pažin, Ante Pavlović i drugi radna bilježnica 34 KS Novo
4859 ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole Ivica Pažin, Ante Pavlović i drugi udžbenik 36 KS Novo
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK
3890 ZLATNA VRATA 3 : udžbenik hrvatskog jezika u 3. razredu osnovne škole : čitanka s pravopisom i gramatikom Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 63 ŠK
3574 ZLATNA VRATA 3 : radna bilježnica hrvatskog jezika u 3. razredu osnovne škole Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 49 ŠK
4. razred osnovne škole
MATEMATIKA
5688 MOJ SRETNI BROJ 4 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin, Sandra Binder, Nataša Mesaroš Grgurić, Julija Vejić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 60 ŠK Novo
5689 MOJ SRETNI BROJ 4 : radna bilježnica za matematiku u četvrtom razredu osnovne škole Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin, Sandra Binder, Nataša Mesaroš Grgurić, Julija Vejić radna bilježnica 59 ŠK Novo
PRIRODA I DRUŠTVO
5753 EUREKA! 4 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 57 ŠK Novo
5754 EUREKA! 4 : radna bilježnica za prirodu i društvo u četvrtom razredu osnovne škole Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić radna bilježnica 68 ŠK Novo
GLAZBENA KULTURA
4541 SVIJET GLAZBE 4 : udžbenik za glazbenu kulturu u četvrtom razredu osnovne škole (s CD-om) Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac udžbenik 70 ALFA Novo
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET
4861 NA PUTU VJERE : udžbenik za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole Ivica Pažin i Ante Pavlović udžbenik 40 KS Novo
4862 NA PUTU VJERE : radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole Ivica Pažin, Ante Pavlović radna bilježnica 30 KS Novo
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK
3891 ZLATNA VRATA 4 : udžbenik hrvatskog jezika u 4. razredu osnovne škole : čitanka s pravopisom i gramatikom Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 63 ŠK
3575 ZLATNA VRATA 4 : radna bilježnica hrvatskog jezika u 4. razredu osnovne škole Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 49 ŠK
ENGLESKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK
81 WAY TO GO 1 : radna bilježnica engleskog jezika za 4. razred osnovne škole : I. godina učenja Biserka Džeba radna bilježnica 59 ŠK
82 WAY TO GO 1 : udžbenik engleskog jezika za 4. razred osnovne škole : I. godina učenja Biserka Džeba udžbenik 67 ŠK
NJEMAČKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
90 HURRA! DEUTSCH! 4 : udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 4. razred osnovne škole : IV. godina učenja Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić udžbenik s CD-om 60 ŠK
89 HURRA! DEUTSCH! 4 : radna bilježnica njemačkog jezika za 4. razred osnovne škole : IV. godina učenja Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić radna bilježnica 46 ŠK
5. razred osnovne škole
MATEMATIKA
5253 MATEMATIKA 5 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za peti razred osnovne škole, 1. polugodište Branko Goleš, Luka Krnić, Zlatko Lobor, Zvonimir Šikić udžbenik sa zbirkom zadataka 63 PROFIL Novo
5254 MATEMATIKA 5 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za peti razred osnovne škole, 2. polugodište Branko Goleš, Luka Krnić, Zlatko Lobor, Zvonimir Šikić udžbenik sa zbirkom zadataka 62 PROFIL Novo
GLAZBENA KULTURA
4542 SVIJET GLAZBE 5 : udžbenik za glazbenu kulturu u petom razredu osnovne škole (s CD-om) Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac udžbenik 69 ALFA Novo
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET
4863 JA SAM PUT : udžbenik za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole Ružica Razum i autorski tim udžbenik 40 KS Novo
4864 JA SAM PUT : radna bilježnica za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole Ružica Razum, Martina Rašpolić, Verica Razum Hrmo radna bilježnica 34 KS Novo
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5197 LJUBIČASTA ČITANKA : čitanka za peti razred osnovne škole Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Irena Skopljak Barić udžbenik 75 PROFIL Novo
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5209 VOLIMO HRVATSKI! 5 : udžbenik hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Julijana Levak udžbenik 57 PROFIL Novo
5210 VOLIMO HRVATSKI! 5 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Julijana Levak radna bilježnica 47 PROFIL Novo
ENGLESKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
5027 PROJECT FOURTH EDITION, STUDENT'S BOOK 1 : udžbenik engleskog jezika za 4. razred, četvrta godina učenja; 5. razred, druga godina učenja Tom Hutchinson udžbenik 72 OXFORD Novo
5028 PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 1 : radna bilježnica za engleski jezik u 4. razredu, četvrta godina učenja; 5. razred, druga godina učenja Tom Hutchinson, Janet Hardy-Gould radna bilježnica 59,99 OXFORD Novo
NJEMAČKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
184 HURRA! DEUTSCH! 5 : udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 5. razred osnovne škole : V. godina učenja Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić udžbenik s CD-om 60 ŠK
183 HURRA! DEUTSCH! 5 : radna bilježnica njemačkog jezika za 5. razred osnovne škole : V. godina učenja Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić radna bilježnica 46 ŠK
PRIRODA
5735 PRIRODA 5 : udžbenik prirode s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Marijana Gudić, Lydia Lugar, Edina Operta udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 63 ŠK Novo
5736 PRIRODA 5 : radna bilježnica za prirodu u petom razredu osnovne škole Damir Bendelja, Marijana Gudić, Edina Operta radna bilježnica 49 ŠK Novo
GEOGRAFIJA
5601 GEA 1 : udžbenik geografije s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Milan Ilić, Danijel Orešić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 61 ŠK Novo
5602 GEA 1 : radna bilježnica za geografiju u petom razredu osnovne škole Milan Ilić, Danijel Orešić radna bilježnica 45 ŠK Novo
POVIJEST
5273 VREMEPLOV 5 : udžbenik povijesti za peti razred osnovne škole Duša Šarunić, Darko Benčić udžbenik 57 PROFIL Novo
5274 VREMEPLOV 5 : radna bilježnica iz povijesti za peti razred osnovne škole Duša Šarunić, Darko Benčić radna bilježnica 36 PROFIL Novo
LIKOVNA KULTURA
5678 MOJE BOJE 5 : udžbenik likovne kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Miroslav Huzjak, Ivana Rupić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 35 ŠK Novo
TEHNIČKA KULTURA
5761 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 5 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 54 ŠK Novo
5762 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 5 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u petom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek radni materijal 79 ŠK Novo
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET
3243 MOJ PORTAL 5 : udžbenik informatike s DVD-om za 5. razred osnovne škole Mario Stančić, Branko Vejnović udžbenik s DVD-om 66 ŠK
GEOGRAFSKI ATLASI
4778 GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU ŠKOLU Snježana Haiman, Vera Müller geografski atlas 135 HŠK, ŠK Novo
6. razred osnovne škole
MATEMATIKA
5255 MATEMATIKA 6 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za šesti razred osnovne škole, 1. polugodište Vesna Draženović-Žitko, Luka Krnić, Maja Marić, Zvonimir Šikić udžbenik sa zbirkom zadataka 63 PROFIL Novo
5256 MATEMATIKA 6 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za šesti razred osnovne škole, 2. polugodište Vesna Draženović-Žitko, Luka Krnić, Maja Marić, Zvonimir Šikić udžbenik sa zbirkom zadataka 62 PROFIL Novo
GLAZBENA KULTURA
4543 SVIJET GLAZBE 6 : udžbenik za glazbenu kulturu u šestom razredu osnovne škole (s CD-om) Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac udžbenik 69 ALFA Novo
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET
4866 POZVANI NA SLOBODU : radna bilježnica za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole Ružica Razum i autorski tim radna bilježnica 32 KS Novo
4865 POZVANI NA SLOBODU : udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole Ružica Razum i autorski tim udžbenik 40 KS Novo
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5198 ZELENA ČITANKA : čitanka za šesti razred osnovne škole Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Irena Skopljak Barić udžbenik 75 PROFIL Novo
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5211 VOLIMO HRVATSKI! 6 : udžbenik hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Danuška Ružić udžbenik 57 PROFIL Novo
5212 VOLIMO HRVATSKI! 6 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Danuška Ružić radna bilježnica 47 PROFIL Novo
ENGLESKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
5029 PROJECT FOURTH EDITION, STUDENT'S BOOK 2 : udžbenik engleskog jezika za 5. razred, peta godina učenja; 6. razred, treća godina učenja Tom Hutchinson udžbenik 72 OXFORD Novo
5030 PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 2 : radna bilježnica za engleski jezik u 5. razredu, peta godina učenja; 6. razred, treća godina učenja Tom Hutchinson, Rod Fricker radna bilježnica 59,99 OXFORD Novo
PRIRODA
5291 ŽIVI SVIJET 6 : udžbenik prirode za šesti razred osnovne škole Biljana Agić, Ana Lopac Groš, Ozrenka Meštrović, Tanja Petrač udžbenik 67 PROFIL Novo
5292 ŽIVI SVIJET 6 : radna bilježnica iz prirode za šesti razred osnovne škole Biljana Agić, Ana Lopac Groš, Ozrenka Meštrović, Tanja Petrač radna bilježnica 45 PROFIL Novo
GEOGRAFIJA
4934 GEOGRAFIJA SVIJETA 6 Lidija Borko, Tomislav Štancl udžbenik 63 LJEVAK Novo
4935 GEOGRAFIJA SVIJETA 6 Lidija Borko, Tomislav Štancl radna bilježnica 43 LJEVAK Novo
POVIJEST
5278 VREMEPLOV 6 : udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole Šime Labor, Manuela Kunundžić, Tin Pongrac, Jelena Šilje Capor, Snježana Vinarić udžbenik 59 PROFIL Novo
5279 VREMEPLOV 6 : radna bilježnica iz povijesti za šesti razred osnovne škole Šime Labor, Manuela Kunundžić, Tin Pongrac, Jelena Šilje Capor, Snježana Vinarić radna bilježnica 40 PROFIL Novo
LIKOVNA KULTURA
5679 MOJE BOJE 6 : udžbenik likovne kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Miroslav Huzjak, Ivana Rupić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 35 ŠK Novo
TEHNIČKA KULTURA
5763 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Ivan Jukić, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 54 ŠK Novo
5764 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u šestom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Ivan Jukić, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek radni materijal 79 ŠK Novo
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET
3263 MOJ PORTAL 6 : udžbenik informatike s DVD-om za 6. razred osnovne škole Zoran Dimovski, Mario Stančić, Branko Vejnović udžbenik s DVD-om 66 ŠK
NJEMAČKI JEZIK - VI. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
1913 HURRA! DEUTSCH! 6 : radna bilježnica iz njemačkog jezika za 6. razred osnovne škole, 6. godina učenja Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović-Biškupić radna bilježnica 46 ŠK
1914 HURRA! DEUTSCH! 6 : udžbenik njemačkog jezika s CD-om za 6. razred osnovne škole, 6. godina učenja Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović-Biškupić udžbenik s CD-om 60 ŠK
7. razred osnovne škole
MATEMATIKA
5257 MATEMATIKA 7 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za sedmi razred osnovne škole, 1. polugodište Iva Golac-Jakopović, Luka Krnić, Zvonimir Šikić, Milana Vuković udžbenik sa zbirkom zadataka 63 PROFIL Novo
5258 MATEMATIKA 7 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za sedmi razred osnovne škole, 2. polugodište Iva Golac-Jakopović, Luka Krnić, Zvonimir Šikić, Milana Vuković udžbenik sa zbirkom zadataka 62 PROFIL Novo
GLAZBENA KULTURA
4544 SVIJET GLAZBE 7 : udžbenik za glazbenu kulturu u sedmom razredu osnovne škole (s CD-om) Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac udžbenik 70 ALFA Novo
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET
4867 ZAJEDNO U LJUBAVI : udžbenik za katolički vjeronauk sedmoga razreda osnovne škole Josip Periš i autorski tim udžbenik 45 KS Novo
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5199 MODRA ČITANKA : čitanka za sedmi razred osnovne škole Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Irena Skopljak Barić udžbenik 75 PROFIL Novo
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5213 VOLIMO HRVATSKI! 7 : udžbenik hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Danuška Ružić udžbenik 64 PROFIL Novo
5214 VOLIMO HRVATSKI! 7 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Danuška Ružić radna bilježnica 47 PROFIL Novo
GEOGRAFIJA
4936 GEOGRAFIJA EUROPE 7 Lidija Borko, Ružica Vuk udžbenik 63 LJEVAK Novo
4937 GEOGRAFIJA EUROPE 7 Lidija Borko, Ružica Vuk radna bilježnica 43 LJEVAK Novo
POVIJEST
5280 VREMEPLOV 7 : udžbenik povijesti za sedmi razred osnovne škole Damir Agičić udžbenik 62 PROFIL Novo
5281 VREMEPLOV 7 : radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred osnovne škole Damir Agičić radna bilježnica 36 PROFIL Novo
LIKOVNA KULTURA
5680 MOJE BOJE 7 : udžbenik likovne kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Miroslav Huzjak, Ivana Rupić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 35 ŠK Novo
TEHNIČKA KULTURA
5765 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivan Jukić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 54 ŠK Novo
5766 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u sedmom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivan Jukić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević radni materijal 89 ŠK Novo
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET
5670 MOJ PORTAL 3.0, 7 : udžbenik informatike s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Magdalena Babić, Zoran Dimovski, Fredi Glavan, Mario Stančić, Branko Vejnović udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 66 ŠK Novo
ENGLESKI JEZIK - VI. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
5031 PROJECT FOURTH EDITION, STUDENT'S BOOK 3 : udžbenik engleskog jezika za 6. razred, šesta godina učenja; 7. razred, četvrta godina učenja Tom Hutchinson udžbenik 72 OXFORD Novo
5032 PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 3 : radna bilježnica za engleski jezik u 6. razredu, šesta godina učenja; 7. razred, četvrta godina učenja Tom Hutchinson, Diana Pye radna bilježnica 59,99 OXFORD Novo
NJEMAČKI JEZIK - VII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
3296 HURRA! DEUTSCH! 7 : radna bilježnica iz njemačkog jezika za 7. razred osnovne škole : 7. godina učenja Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović-Biškupić radna bilježnica 46 ŠK
3297 HURRA! DEUTSCH! 7 : udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 7. razred osnovne škole : 7. godina učenja Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović-Biškupić udžbenik s CD-om 60 ŠK
BIOLOGIJA
5114 ŽIVI SVIJET 7 : udžbenik biologije za sedmi razred osnovne škole Biljana Agić, Antonela Dragobratović, Ana Lopac Groš, Nataša Kletečki, Ozrenka Meštrović udžbenik 64 PROFIL Novo
5115 ŽIVI SVIJET 7 : radna bilježnica iz biologije za sedmi razred osnovne škole Biljana Agić, Antonela Dragobratović, Ana Lopac Groš, Nataša Kletečki, Ozrenka Meštrović radna bilježnica 49 PROFIL Novo
FIZIKA
5589 FIZIKA OKO NAS 7 : udžbenik fizike s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Vladimir Paar, Sanja Martinko, Tanja Ćulibrk udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 59 ŠK Novo
5590 FIZIKA OKO NAS 7 : radna bilježnica za fiziku u sedmom razredu osnovne škole Vladimir Paar, Mladen Klaić, Tanja Ćulibrk, Sanja Martinko radna bilježnica 49 ŠK Novo
KEMIJA
5675 KEMIJA 7 : radna bilježnica za kemiju u sedmom razredu osnovne škole Sanja Lukić, Marijan Varga, Ivana Dujmović, Nataša Trenčevska, Ljiljana Crnko Kovač radna bilježnica 48 ŠK Novo
5674 KEMIJA 7 : udžbenik kemije s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole Sanja Lukić, Marijan Varga, Ivana Dujmović, Nataša Trenčevska, Dušanka Volarević udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 52 ŠK Novo
8. razred osnovne škole
MATEMATIKA
5259 MATEMATIKA 8 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, 1. polugodište Tamara Nemeth, Goran Stajčić, Zvonimir Šikić udžbenik sa zbirkom zadataka 63 PROFIL Novo
5260 MATEMATIKA 8 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, 2. polugodište Tamara Nemeth, Goran Stajčić, Zvonimir Šikić udžbenik sa zbirkom zadataka 62 PROFIL Novo
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
608 MATEMATIKU NE DAM : udžbenik s radnom bilježnicom za matematiku za 8. razred Romana Nakić udžbenik s radnom bilježnicom 80 ALKA
GLAZBENA KULTURA
4545 SVIJET GLAZBE 8 : udžbenik za glazbenu kulturu u osmom razredu osnovne škole (s CD-om) Nevenka Raguž, Tonka Lazarić, Zoran Štefanac, Ante Gašpardi udžbenik 70 ALFA Novo
VJERONAUK - IZBORNI PREDMET
4868 S KRISTOM U ŽIVOT : udžbenik za katolički vjeronauk osmoga razreda osnovne škole Josip Periš i autorski tim udžbenik 47 KS Novo
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5200 NARANČASTA ČITANKA : čitanka za osmi razred osnovne škole Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Irena Skopljak Barić udžbenik 75 PROFIL Novo
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5215 VOLIMO HRVATSKI! 8 : udžbenik hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić udžbenik 64 PROFIL Novo
5216 VOLIMO HRVATSKI! 8 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić radna bilježnica 47 PROFIL Novo
GEOGRAFIJA
5163 GEOGRAFIJA 8 : udžbenik geografije za osmi razred osnovne škole Aleksandar Lukić, Vid Jakša Opačić, Ivan Paradi, Petar Perić udžbenik 62 PROFIL Novo
5164 GEOGRAFIJA 8 : radna bilježnica iz geografije za osmi razred osnovne škole Aleksandar Lukić, Vid Jakša Opačić, Ivan Paradi, Petar Perić radna bilježnica 45 PROFIL Novo
POVIJEST
5282 VREMEPLOV 8 : udžbenik povijesti za osmi razred osnovne škole Vesna Đurić udžbenik 64 PROFIL Novo
5283 VREMEPLOV 8 : radna bilježnica iz povijesti za osmi razred osnovne škole Vesna Đurić radna bilježnica 40 PROFIL Novo
LIKOVNA KULTURA
5681 MOJE BOJE 8 : udžbenik likovne kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Miroslav Huzjak, Ivana Rupić udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 35 ŠK Novo
TEHNIČKA KULTURA
5767 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8 : udžbenik tehničke kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Marino Čikeš, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 54 ŠK Novo
5768 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture u osmom razredu osnovne škole Gordan Bartolić, Marino Čikeš, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević radni materijal 89 ŠK Novo
INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET
3994 MOJ PORTAL 8 : udžbenik informatike s DVD-om za 8. razred osnovne škole Mario Stančić, Branko Vejnović udžbenik s DVD-om 66 ŠK
ENGLESKI JEZIK - VII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
5033 PROJECT FOURTH EDITION, STUDENT'S BOOK 4 : udžbenik engleskog jezika za 7. razred, sedma godina učenja; 8. razred, peta godina učenja Tom Hutchinson udžbenik 72 OXFORD Novo
5034 PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 4 : radna bilježnica za engleski jezik u 7. razredu, sedma godina učenja; 8. razred, peta godina učenja Tom Hutchinson, Lynda Edwards radna bilježnica 59,99 OXFORD Novo
BIOLOGIJA
5116 ŽIVI SVIJET 8 : udžbenik biologije za osmi razred osnovne škole Anica Banović, Ana Lopac Groš, Tanja Petrač, Tamara Čačev udžbenik 64 PROFIL Novo
5117 ŽIVI SVIJET 8 : radna bilježnica iz biologije za osmi razred osnovne škole Anica Banović, Ana Lopac Groš, Tanja Petrač radna bilježnica 50 PROFIL Novo
FIZIKA
5592 FIZIKA OKO NAS 8 : radna bilježnica za fiziku u osmom razredu osnovne škole Vladimir Paar, Mladen Klaić, Dubravko Sila, Tanja Ćulibrk, Sanja Martinko radna bilježnica 49 ŠK Novo
5591 FIZIKA OKO NAS 8 : udžbenik fizike s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Vladimir Paar, Sanja Martinko, Tanja Ćulibrk udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 60 ŠK Novo
KEMIJA
5676 KEMIJA 8 : udžbenik kemije s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole Sanja Lukić, Marijan Varga, Sandra Krmpotić - Gržančić, Ivana Marić Zerdun, Dunja Maričević udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 52 ŠK Novo
5677 KEMIJA 8 : radna bilježnica za kemiju u osmom razredu osnovne škole Sanja Lukić, Marijan Varga, Sandra Krmpotić - Gržančić, Tamara Banović radna bilježnica 48 ŠK Novo
NJEMAČKI JEZIK - VIII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK
3934 HURRA! DEUTSCH! 8 : udžbenik njemačkog jezika s interaktivnim CD-om za 8. razred osnovne škole Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić udžbenik s CD-om 60 ŠK
3550 HURRA! DEUTSCH! 8 : radna bilježnica iz njemačkog jezika za 8. razred osnovne škole Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenović Biškupić radna bilježnica 46 ŠK

Popis udžbenika (xls)


Korisni linkovi

Kviz!

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Metel Ožegović Radovan / Varaždinska 14, HR-42242 Radovan / os-metel-ozegovic-radovan.skole.hr / ured@os-metel-ozegovic-radovan.skole.hr
preskoči na navigaciju